medlemsmøde d. 19.03.22 kl 9.00 til morgenmad og træning efter.
 
Myndeklubben har lånt arealet nord for søen d. 20.03
 
Arbejdesdag d. 16.04.22 kl 8.00 til morgenmad 
 
 - Lørdag d. 25. juni 2022 - LD-skue