12. Juni 2020 - P-pladsen udlånt til DCH hele dagen(Rally) banen kan bruges
 
14. Juni 2020 - Arealet nord for søen udlånt til Myndeklubben 
 
20. Juni 2020 - P-pladsen udlånt til DCH hele dagen(B-lydighed) banen kan bruges
 
27. Juni 2020 - Kl. 10.00 Sommerferie "-afslutningskonkurrence" for kredsens medlemmer
 
12. Sept.(fra kl. 12) - 13. Sept. 2020 - Banen udlånt til DCH