Kredsens vision
 
Kredsens vision bunder i et ønske om at forandre foreningen fra sin nuværende situation til en given fremtidig situation. Det vil sige, at visionen f.eks. vil indeholde en ønskelig beskrivelse af foreningens position eller dens udvikling på et givent tidspunkt i fremtiden.
 
Kredsen skal være et sted for alle med interesse for schæferhunden,
 
Kredsen vil arbejde på, at alle bliver bedre hundeførere,
 
Kredsens medlemmer skal behandle hinanden med respekt samt fremstå med et positivt syn på og omtale af andres hunde,
 
Kredsen skal være kendetegnet ved hjælpsomhed overfor hinanden i ord og handling,
 
Kredsen vil søge at fremme kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmer og mellem medlemmer indbyrdes,
 
Kredsen skal være kendetegnet af troværdighed såvel indadtil som udadtil.
 
Træningsgebyr:

Holdtræning - 1.halvår 2022: 1000kr

Selvtræning - 2022: 1000kr
 

Sparkassen kronjylland
Reg. nr.: 6190
konto nr.: 0011636144

Husk navn ved betaling!